PRZECIĘTNA CIEPŁOTA

Otóż tyle właśnie wynosi zarejestrowany przyrost przeciętnej ciepłoty w świecie w ciągu mi­nionego stulecia. Jeśli wziąć wszakże pod uwagę świeższe zapisy dla Anglii, Szkocji, Austrii, Islandii, Szwecji i Norwegii okaże się, że średnie temperatury na tych szerokościach podniosły się w okresie 50 lat rosnącego zużycia paliw aż o 1,5 do 2°F. (Podobnie jak większość teorii naukowych, również i ta, ledwo przy­jęta, została zaatakowana; w latach 1965—1966 komi­sja US National Academy of Sciences wysunęła hipo­tezę, według której większość przybytku CO2 i tak wchłaniają oceany, a zatem jego wpływ na tempera­turę miałby być minimalny.) Są już dowody, że w następstwie ocieplenia mórz i powiększenia się od północy strefy wzrostu fito- i zooplanktonu, stanowiącego pożywienie ryb, notuje się wśród nich poważne ruchy migracyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *