UWOLNIONA ENERGIA GRAWITACYJNA

woman standing near yellow wall

Uwolniona przy tym energia grawitacyjna generuje promienie kosmiczne, te zaś zderzając się z atomami gazu wjrtrącają z nich ogromne masy szybkich elek­tronów, potrzebnych do wywołania intensywnej emi­sji radiowej. Oto więc trzy — a może ich być i wię­cej — różne teorie zjawiska, o którym donieśli naj­pierw radioastronomowie i nad którym obserwacje przeprowadził Baade. Żadna z tych teorii nie jest „prawdziwa”, żadna nie jest „fałszywa”; każda czeka na dowody, energicznie tymczasem poszukiwane, któ­re wesprą jedną z nich przeciw innym lub przekreślą wszystkie trzy razem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *