OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI

Kiedy ogólna teoria względności doprowadziła Ein­steina do koncepcji przestrzeni zakrzywionej, koniecz­ne stało się dlań uważne rozejrzenie we wszechświecie. Trzeba było zarzucić wyobrażenie, jakoby był to nieskończony obszar, w którym galaktyki i gwiazdy unoszą się jak lilie na stawie. Rozumowanie Elinsteina doprowadziło go najpierw do koncepcji wszechświata zakrzywionego i zamkniętego w sobie na podobień­stwo globu. Aby skontrolować tę ideę, Einstein przy­jął model uproszczony, w którym materia występo­wała nie w postaci oddzielnych strzępków, lecz raczej jak rodzaj rzadkiej mgły, rozłożonej równomiernie wypełniającej całą przestrzeń. Aby uprościć rozumo­wanie jeszcze bardziej, Einstein założył, że wszech­świat jest statyczny, tak że gęstość materii pozostaje stale ta sama i że odległości między punktami w prze­strzeni nie podlegają żadnego rodzaju systematycz­nym zmianom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *