W MECHANICE KWANTOWEJ

woman standing near yellow wall

W mecha­nice kwantowej zamiast elektronu jako czą­stki z jednej i światła jako fali z drugiej strony mamy w obu tych istnościach połączenie cech cząstki i fali.Ta koncepcja „falocząstki” jest wyzwaniem dla przeciętnej wyobraźni. Nieco dopomóc mógłby nam może ów wybitny matematyk C. L. Dodgson, który w roku 181)5, pisząc The Dynamics of a Particie, obda­rował nas zarazem, jako Lewis Carroll (lepiej potem znany od Dodgsona) Alicją w Krainie Czarów i uno­szącym się przed nią uśmiechem „Kota z Cheshire, który juz zniknął”. Moglibyśmy też pomyśleć o do-’ wcipie rysunkowym, na którym widać ślady narcia­rza prowadzące wprost na drzewo. Ślad lewej narty objeżdża drzewo z jednej strony, ślad prawej z dru­giej, potem znów się łączą i biegną dalej. Nie można z takich danych wywnioskować nic innego jak to, że ciało narciarza zdematerializowało się przed drze­wem i zrematerializowało za nim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *