ZASADA NIEOZNACZONOŚCI

To „raz tak — raz tak” mechaniki kwantowej coś opisuje, lecz czy cokolwiek wyjaśnia? Fizycy uwa­żają, że owszem — w tym znaczeniu, iż dysponują precyzyjnym modelem matematycznym, który zawie­ra pewne cechy teorii falowej i inne z teorii korpu- skularnej, co daje im możność szczegółowego zrozu­mienia bardzo wielu wyników doświadczalnych, któ­re były sprzeczne w ujęciu każdej z tych dwóch teo­rii z osobna. Fizycy powiedzieliby, że nie ma para­doksów w matematyce mechaniki kwantowej; para­doksy pojawiają się dopiero wtedy, gdy chcemy utrzymać wyjaśnienie w granicach tego, co dopusz­czalne w języku potocznym. Dla ilustracji: fizyk mógłby na przykład starać się maksymalnie wyeks­ploatować ujęcie falowe i ignorować, dopóki to możli­we, ujęcie korpuskulame.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *