WSYSANIE PRZEZ ROWY

women dancing near mirror

O wsy­saniu przez rowy można wnosić z ewidentnych do­wodów na istnienie odwrotnego parcia w łukach wulkanicznych: innymi słowy, widzimy, jak czajnik unosi pokrywkę. Podobnie jak przy wytrysku pary, kiedy siły konwekcji unoszą pokrywkę, wypływ ciep­ła z pasma wzniesień śródatlantyckich i ich przedłu­żeń wynosi 2 do 8 razy więcej niż obserwowany gdzie­kolwiek na lądzie i na pozostałych obszarach dna, z wyjątkiem głębokich rowów, gdzie — odwrotnie — spada do jednej dziesiątej średniego poziomu. Na każ­dym spotkaniu współczesnych oceanografów obecni zgodziliby się, że pasma podmorskie powstają tam, gdzie prądy konwekcyjne powodują kipienie, rowy zaś tam, gdzie powodują wsysanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *