KIEROWANIE ZDROWYM ROZSĄDKIEM

two women holding hands at the flower field

Potem rozumowaniem kieruje już zdrowy rozsądek: nietrudno uwierzyć, że tam gdzie prądy konwekcyj­ne zdążają ku górze i rozdzielają się, zewnętrzna po­włoka skorupy ziemskiej pęka pod ciśnieniem i otwie­rają się rozpadliny — według poprzednio użytego po­równania są to jakby skaleczenia, które wypełnia wy­sięk: bazaltowa lawa z płaszcza. Masyw lądowy zo­staje więc poddany parciu. Wspomniane uprzednio młodsze wyspy są „strzępkami” na zabliźniającej się ranie. Efekty wtórne to katastrofalne trzęsienia zie­mi. Jest to po prostu pękanie powierzchni, której materiał wystygł, stał się kruchy i łamliwy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *