WYWOŁANE ZAGĘSZCZENIE

W tymże czasie gwizdek przybliży się o 37 jardów i gwizd wydany w chwili, gdy pierwszy dociera już do waszego ucha, będzie musiał j przelecieć tylko 333 jardy. Niezmienny gwizd loko­motywy w ciągu omawianej sekundy możemy przed­stawić jako ciągłą falę głosową, kolejne zgęszczenia i rozgęszczenia powietrza. Powiedzmy, że w sekun­dzie następuje 1000 takich zgęszczeń i rozgęszczeń, jest to więc fala o częstotliwości 1000 herców. .Pierwsze zgęszczenie wywołał więc gwizdek będąc w odległo­ści 370 jardów, i dotarło ono do waszego ucha po 1 sekundzie, tysięczne wywołał gwizdek odległy o 333 jardy, i przy waszym uchu znalazło się ono pio 1,9 se­kundy od momentu emisji pierwszego zgęszczenia, czyli po 0,9 sekundy od chwili, gdy usłyszeliście pier­wsze zgęszczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *