EMPIRYCZNE PRZEDSTAWIENIE

Empirycznie przedstawia się to tak, jakby ładunek był przenoszony odrębnymi, bardzo licznymi porcjmi, identycznymi co do wielkości; zgadza się to ‘ z thompsonowską koncepcją elektronu. Millikan wykazał, że drobniutkie kropelki oliwy zachowują się  tak, jakby przenosiły dokładnie jedną, czasem dwie,  trzy lub jeszcze większą wielokrotność owej podsta­wowej jednostki ładunku, i zmierzył te jednostki ma­gnetycznie. J. J. Thompson zauważył następnie, że wiązkę jednostkowych ładunków można odchylać po­lem magnetycznym w sposób, który daje się przewidzieć na podstawie mechaniki Newtona i praw ma­gnetyzmu, jeśli przyjąć, że każdemu ładunkowi towa­rzyszy pewna stała masa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *