CHEMICZNE PRÓBKI

Układ ten przypominałby więc pieczony w aluminio­wej folii kartofel lub „tort Alaska”: chrupkie, go­rące ciasto beżowe z bryłą mocno zmrożonych lodów w środku zapieczone razem w ostrym ogniu piecyka.Chemiczne próbki skał dają bezpośredni wgląd w pierwiastkowy skład skorupy ziemskiej. Wyniki moż­na zestawić z analizami chemicznymi meteorytów, które przebijają „osłonę przeciwpyłową” atmosfe­ry i — jak to podkreślałem uprzednio — są ewen­tualnie okruchem jakiejś planety lub niedojrzałymi zarodkami pierwotnych planet. Można też porówny­wać te wyniki ze składem pierwiastkowym Słońca, który wykrywa spektroskopia, odpowiednią zaś ana­lizą spektroskopową można objąć również inne gwiazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *