FIZYCY WSPÓŁCZEŚNI

man jumping in the middle taken at daytime

Fizycy współcze­śni potrafią podać przekonujące opisy rozkładu prze­strzennego drgań tworzących fale, rozkład zaś geo­metryczny tych wibracji jest kluczem do układu kształtów i wzorów które ujawnia — na przykład szczegółowa struktura kryształów. Wszelako opis fa­lowy me wyjaśnia tego, co się w rzeczywistości dzieje przy zderzeniu dwóch atomów wymieniających ener­gię i pędy. Zamiast więc w ogóle rezygnować z opisu korpuskuiarnego fizycy zachowują go częściowo, po­wiadając, że elektrony są to cząstki, którymi nie*rzą­dzą mechanistycznie prawa przyczynowo-skutkowe jak tego wymaga fizyka klasyczna. Rządzą mmi na­tomiast prawa prawdopodobieństwa. Wynikają one z zasady nieoznaczoności, sformuło­wanej w roku 1927 przez niemieckiego fizyka Wer­nera Heisenberga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *