WOBEC DWOISTOŚCI MATERII

Heisenberg pokazał, że wobec dwoistości materii jako fali i cząstki, precyzyjne określenie położenia cząstki następuje kosztem ścisłości w oznaczaniu jej prędkości, i odwrotnie. Heisenberg pokazał też, że lo­giczną niemożliwością byłoby dokładne określenie energii układu w jakimkolwiek ściśle oznaczonym momencie. Niemożliwość ta jest kategoryczna i nie pomoże żadne usprawnienie metod, nieoznaczoność wystąpi nieuchronnie przy każdej technice obserwa­cji. Przypuśćmy — dla przykładu — że znamy pręd­kość cząstki i postanowiliśmy znaleźć jej położenie oświetlając ją. „Uderzenie” zadane cząstce przez fo­tony oświetlenia zmieni jej pęd, przez co nieaktualna stanie się odnotowana prędkość. Od dylematu tego nie ma jak się zdaje — ucieczki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *