GŁÓWNE SKŁADNIKI SOLNE

women's black tank top

Jeśli chodzi o główne składniki siolne, to 99,99 procent soli stanowią kationy sodu, potasu, ma­gnezu, wapnia i strontu oraz aniony siarczanu, chlor­ku, bromku, fluorku, kwasu węglowego i kwasu bo­rowego. Rozkład pierwiastków zależy od głębokości. Tak sa­mo na przykład jak rośliny lądowe potrzebują azotu, fosforu, wapnia i magnezu, tak rośliny morskie po­trzebują fosforu, azotu i krzemu. W górnych war­stwach oceanu, dokąd przenikają promienie Słońca umożliwiając fotosyntezę — to jest proces, za którego sprawą rośliny wychwytują energię słoneczną i wy­korzystują ją do przemiany składników odżywczych w materię organiczną — wymienione trzy pierwiast­ki ważne dla wzrostu organizmów morskich wystę­pują w znacznie mniejszych proporcjach niż w war­stwach głębszych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *