POWSTAJĄCE OSADY

Osadom, powstającym dzięki nafcie, mcżna było wskutek tego zapewnić pływalnie, zraszanie odświeżającym pyłem wodnym i świeżą żywność, ponieważ wodę z ujęć artezyjskich można było wykorzystać do rozbudowy systemów irygacji w starych oazach i zakładania nowych. Nappe Albienne, której źródła zasilające zostały poznane tak, że ich wydajność można mierzyć, tworzy pod Saharą zbior­nik rozciągający się od leżących daleko na północy Gór Atlasu, Mauretanii na wybrzeżu Atlantyku, aż po Tunezję i Libię. Dalej na wschód znajduje się podob­na formacja wodonośna — akwen pod Pustynią Nu­bijską — jest to warstwa piaskowca Afryki Równiko- wej sięgająca aż do Morza Śródziemnego, z wymytą wiatrem odkrywką w depresji Kattara, wielkości po­łowy Walii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *