WIELKI PRZEWRÓT

Przewrotem o 180° było dla astrofizyki odkry­cie (dzięki spektroskopii), że tak nie jest i nie pier­wiastki najobficiej występujące na Ziemi stanowią mniej niż 1 procent materii Kosmosu. Pozostałe procent jest to mieszanina wodoru i helu.Weiz­sacker wnioskował więc, że początkowo mgławica okołosłoneczna miała o wiele większą masę niż w su­mie aktualnie istniejące planety i że nadwyżka wo­doru i helu znalazła się poza rachunkiem po powsta­niu korpusów planet. Łączna masa pierwotnego ma­teriału byłaby więc stokrotnie większa, niż zakładał Maxwell, toteż jego argumentacja traci moc: z ta­kiej masy planety mogłyby powstać przez konden­sację.Poprawione w ten sposób rozumowanie poprawił z kolei G. P. Kuiper.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *