NIEZAWODNE DZIAŁANIE

Stany Zjednoczo­ne, działając jak niezawodny dostawca narzędzi, udo­stępniały innym krajom instalacje do badań i nawią­zały współpracę z państwami zachodnioeuropejskimi,które powołały Europejską Organizację Badań Kos­micznych (European Space Research Organization —  ESRO).Nie licząc masy danych, nad którymi naukowcy będą pracować przez całe dziesięciolecia, dokonano też j pewnych odkryć już ,,z pierwszego wejrzenia”. Wia­domo było na przykład, że Ziemia jest wybrzuszona j na równiku i spłaszczona na biegunach — „jak pomarańcza”, mówiono w szkole. Nim zaczęto wystrze­liwać satelity, naukowcy dysponowali tylko oszaco­waniami tego wybrzuszenia otrzymanymi z; wyliczeń | teoretycznych, przyjmujących za podstawę siłę od- ; środkową rotacji Ziemi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *