ODDALANIE SIĘ NA STAŁE

silhouette of woman dancing in the middle of grass field

Specjaliści spektroskopii zainteresowali się odkry­ciem Hubble a. światło emitowane przez mgławice spiralne wykazywało przesunięcie ku czerwieni. Ozna­czało to, zgodnie z efektem Dopplera, że mgławice rozbiegają się, oddalając się stale: gwiezdne konwoje są nieustannie w drodze ku nowym granicom. W dio­ramie wszechświata mgławice, które dawniej lokowa­no na pierwszym planie w układzie Drogi Mlecznej, znalazły się teraz daleko w głębi. Naukowcy wiedzą obecnie, i;: cała przestrzeń wszechświata roi się mi­liardami galaktyk są to nie tylko awansowane mgławice spiralne, lecz także galaktyki eliptyczne kuliste — w każdej zaś są miliardy gwiazd z wła­snymi układami planetarnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *