PIERWSZA PROPOZYCJA

group of women running on brown wooden floor

Kiedy zgłaszano po raz pierwszy propozycję Programu Mohole, największą głębią kiedykolwiek osiągniętą przez człowieka było siedem mil w Rowie Ma­riańskim na Oceanie Spokojnym, na które opuścili się w batyskafie 23 stycznia 1960 Jacąues Piccard i Don Walsh.Sposobną dla siebie okazję „ludzie głębi” znaleźli w atmosferze przygody naukowej, którą wytworzyły li Międzynarodowy Rok Geofizyczny oraz emocje towarzyszące pierwszym satelitom. Rekonesans projektu  Mohole pomyślano jako próbę przewiercenia się przez i j granicę między skorupą i płaszczem Ziemi, Argumentowano, że skalne podłoże oceanów stanowi właśnie § sima, po której pływają siało we masy kontynentów Próbki, jakie uzyska się dzięki wierceniu, dadzą no­wy wgląd w budowę Ziemi, przynajmniej jej górnych warstw, i przyniosą dużo informacji o początkach j życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *