W GŁĄB ZIEMI

Książki Juliusza Verne (1828—1905) — inicjatora te­go, co w drugiej połowie XX wieku stało się popu­larną rozrywką, miliardowym interesem i obiektem polityki międzynarodowej — Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej podróży i Podróż do wnętrza Ziemi są bardziej pasjonujące niż Z Ziemi na Księżyc. Łodzi podwodnej „Nautilus”, która dokonała pierwszej da­lekomorskiej wyprawy z napędem atomowym i prze­płynęła pod polarną pokrywą lodową, nadano imię wymyślonego przez Verne’a statku z roku 1873. Lecz Verne’a podróż w głąb Ziemi opóźnia się znacznie w porównaniu z wyprawą człowieka w Kosmos i na i Księżyc. Nawet teraz, kiedy atomowe łodzie podwodne odbywają regularne rejsy dookoła świata i kiedy ‘ ludzie uprawiający popularny sport podwodnego pływania powracają do morza, skąd niegdyś wyłoniło j się życie, rekonesansom w „przestrzeni wewnętrznej”  nie przysługują hojne dotacje, jakie pochłania „przestrzeń zewnętrzna”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *