PRZENIESIENIE NA MAPĘ

Statki systematycznie przeniosły na mapę dno Oceanu, przestrzegając starannie opracowanej siatki, tak że obrazy odbierane przez echosondy nakładały się brzegami jak w mozaice lotniczych zdjęć po­wierzchnie lądowe. Radziecki statek ,W iteź wy krył pasmo gór podwodnych rozciągające się 2250 mil z północy na południe między Malajami i Australią. Inne jednostki dokonujące pomiarów grawitacji i magnetyzmu ustaliły, że masyw kontynentu Afry­kańskiego rozciąga się aż do Wysp Seszelskich, ponad 200 mil w morze. Jednostki te sporządziły też mapę Rowu Oceanicznego Srodkowo-Indyjskiego, który jak już wspomniano — ciągnie się od mórz arktycznych poprzez północny i południowy Atlantyk i na­stępnie wokół Przylądka Dobrej Nadziei. Teraz oka­zało się, że rów ten zakręca na północ i sięga aż do Morza Czerwonego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *