RÓWNOCZESNY DRUGI PROCES

Ten rozkłada się natychmiast emitu­jąc pozyton i neutrino i daje kolejny izotop azotu (15N). W ostatnim stadium izotop ten chwyta czwarty proton i rozkłada się na jądro helu i zwykłe jądro węgla.Równocześnie toczy się wewnątrz Słońca drugi pro­ces, pcdobniejszy do wybuchu bomby wodorowej. Dwa protony łączą się w deuter emitując pozyton (elektron dodatni) i neutrino (cząstkę o zerowej ma­sie spoczynkowej i tak zwanym połówkowym spinie). Deuter chwyta proton tworząc izotop helu (3He). Dwa takie i2iotopy helu łączą się w zwyczajny hel, pozby­wając się dwóch protonów: hel czterobarionowy 2 (4H) jest stabilny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *