W PRACY NAD OPISEM

W pracy nad naukowym opisem prądów oceanicz­nych współdziałają nowoczesne jednostki morskie wszelkich typów. Codziennie setki statków przeka­zują sprawozdania instytutom hydrograficznym w ca­łym świecie, co ma w dziedzinie prądów oceanicznych podobne znaczenie, jak praca statków i stacji meteo­rologicznych w zakresie zmian atmosferycznych.Metody oznaczania sięgają sposobu z dawna zna­nego rozbitkom: przesyłania informacji w butelce — o której wiadomo po wyłowieniu z jak daleka dry­fowała, acz nie, jaką trasą — aż do wyrafinowanych sposobów elektronicznych. Współczesną odmianą dry­fującej butelki jest dryfująca kotwa, którą opuszcza się na ustaloną głębokość podczepioną do pływającej na powierzchni boi ze światłem lub reflektorem ra­daru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *