WOBEC OGROMNYCH MOCY

Huragan średnich rozmiarów wyzwala każdego dnia przez kondensację tyle energii, ile rów­noczesna eksplozja 400 dwudziestomegatonowych bomb wodorowych. Około 3 procent tej energii, to jest bomb, przekształca się w energię wiatru. Wobec tak ogromnych mocy w żaden sposób oczywiście nie można frontalnie zaatakować huraganu. Jedynym sposobem jest taktyka, w myśl której nauka postę­puje jak partyzant, który mniejszymi siłami uderza w słabe punkty. W naturalnych warunkach huraga­ny zachowują się kapryśnie. Obserwowano — by­wało jak huragan w ciągu pół dnia rozwija się, załamuje czy nawet zawraca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *