ENERGIA HURAGANU

silhouette of woman dancing ballet

Energia hura­ganu pochodzi z parowania ciepłej wody z powierzch­ni mórz tropikalnych. Ciepło parowania gromadzi się w postaci pary wodnej, której większość wznosi się kominem z wielkich cumulonimbusów otaczających oko huraganu. W miarę jak chmury rozrastają się w górę, para wodna kcndensuje się w deszcz i uwalnia w ten sposób prawie 90 procent utajonego ciepła. Res ta zostaje zatrzymana do czasu, gdy wilgoć znaj­dzie się w środowisku, w którym będzie mogła zamarznąć. Pomniejsze ilości energii generuje i następnie wyzwala rozwój spiralnych pasm deszczu, który na ekranie radaru nadaje huraganowi charaktery­styczny wygląd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *