ZBAWIENNE DOŚWIADCZENIE

Było to zbawienne doświadczenie, które przypomi­nało, że oceany zakrywające siedem dziesiątych po­wierzchni Ziemi są zaniedbanym przez naukę przedmiotem. Jednym z natychmiastowych skutków było utworzenie reskryptem królewskim Brytyjskiego Krajowego Instytutu Oceanografii oraz nagła akcja zawansowania, dotowania i integrowania instytucji zaangażowanych w pracach z tej dziedziny. Powstała Mię­dzyrządowa Komisja Oceanograficzna z siedzibą w Urzędzie Oceanografii UNESCO w Paryżu. Oceano­grafia odegrała ważką rolę w Międzynarodowym Ro­ku Geofizycznym i następnie w projekcie badań Oceanu Indyjskiego podjętych pod protektoratem UNESCO, przy współpracy statków-obserwatorów z ponad dwudziestu krajów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *