PARADYGMAT KWANTOWY

group of women running on brown wooden floor

Mechanika kwantowa uchodzi za znacznie bardziej abstrakcyjną niż uprzednio niepodzielnie panująca mechanika klasyczna. Powód tkwi w tym, że obiekty badane przez mechanikę kwantów z życiem codzien­nym związane są znacznie mniej bezpośrednio, niż to się dzieje lub dziać zdaje z obiektami mechaniki klasycznej. Podkreślić należałoby w tym zdaniu słowo zdaje, gdyż ta „codzienność” jest złudna. Na przykład w me­chanice Newtona rozważa się najpierw punkty masy, a następnie ciała sztywne, o których zakłada się, że są złożone z punktów masy. Jako ciało sztywne przyjmijmy umownie kulę bilardową: może ona — jeśli abstrahować od pewnych momen­tów — reprezentować punkt masy. Zakłada się za­zwyczaj jako dość niewątpliwe, że newtonowski punkt masy ma mniej właściwości niż kula bilardowa, którą po prostu można wziąć w rękę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *