BADANIA PODZIEMNYCH SYSTEMÓW

Badania podziemnych systemów wodnych, takich jak Nappe Albienne, są sprawą ostatnich lat. Istnie­nie tej ,,nappe” postulowano już na początku XX wie­ku, ale uznano ją za mit geologiczny. Kiedy hydrolo­gowie francuscy upierali się, że „nappe” istnieje, wy­śmiewano ich, podobnie jak nafciarzy, gdy zaczęli po raz pierwszy szukać ropy pod „morzem z piasku”. Ale hydrologowie nie ustąpili, i w 1949 z odwiertu w Ze- lafana na północnej Saharze trysnęła woda, wznosząc się pod własnym ciśnieniem na wysokość 300 stóp. Wystarczających dowodów, że hydrologowie mieli ra­cję, dostarczyły jednak dopiero wiercenia w Hassi Messaud i okolicy, gdy nafciarze drążący na głęboko­ści 11 000 stóp w poszukiwaniu ropy już na głębokości 3000 stóp znaleźli wodę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *