ARKTYKA

Jednakże w XX wieku naukowcy zaczęli kwestio­nować to tak prawdopodobne wytłumaczenie, ponie­waż migracja z Azji do Ameryki i vice versa obej­mowała nie tylko przedsiębiorcze istoty ludzkie, lecz także przemieszczające się zwierzęta i rośliny. Nie bardzo to pasowało do koncepcji stosunkowo wąskiej grobli. Geologowie są dziś raczej skłonni przypusz­czać, że Stary i Nowy Świat połączone były szerokim masywem, który leży teraz pod wodą po obu stronach Cieśniny Beringa.Na południe od Cieśniny mamy Morze Beringa. Je­go dno stanowi jeden z najbardziej płaskich i wygła­dzonych terenów na całej kuli ziemskiej. Skłonem, który nie przekracza trzech do czterech cali na milę, dno Morza Beringa sięga na południu aż po linię łączącą Unimak na Aleutach z Przylądkiem Nawarina .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *