ZEBRANE MATERIAŁY

women's black tank top

Zebrane podczas MRG materiały wykazują również, że południowy biegun’magnetyczny „wałęsał się” po­dobnie jak północny: zbadanie kryształów magnetycz­nych z Antarktydy pokaże zapewne, jaką trasą po­ruszał się wędrujący masyw lądu.Na drugim końcu ziemskiej osi nauki o Ziemi i życiu połączyły siły, aby dowiedzieć się czegoś więcej o   Amerykanach zamieszkujących półkulę zachodnią przed przybyciem Kolumba. Antropologowie zgadza­ją się na ogół, że pierwsi imigranci przybyli drogą lądową po pomoście, który przez dzisiejszą Cieśninę Beringa łączył północno-wschodni kraniec Azji z pół­nocno-zachodnim rogiem obecnych Stanów Zjedno­czonych. Badania dna morskiego wsparły tę koncep­cją gdyż wykazały, że Cieśnina jest nie tylko wąska (56 mil), lecz i płytka: wystarczy obniżenie aktual­nego poziomu morza o 100 stóp, aby przekształcić Cie­śninę w przesmyk, po którym można by przejść suchą nogą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *