BIAŁE KARŁY

Białe karły są — jak się zdaje — dokładnym prze­ciwieństwem czerwonych olbrzymów. Są to przypadki gwiazd bardzo jasnych, które spalały coraz więcej wo­doru, aż wreszcie pochłonęły również swój wodór „atmosferyczny”. Nie mogąc wówczas utrzymać rów­nowagi cieplnej  zaczynają się kurczyć. Towarzyszy temu proces stygnięcia, wskutek czego uczestniczące w nim cząsteczki są coraz gęściej upakowane i w koń­cu nie można ich już bardziej sprężyć. Gwiazda, która była początkowo wielokrotnie większa od naszego Słońca staje się kulą nie większą niż Ziemia, nieby­wale gęstą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *