CAŁKOWITY BRAK ATMOSFERY

women dancing near mirror

Podobnie można zdać sprawę z powstania satelitów planet, zwykłych kropel schwytanych przez siły gra­witacji. Odrębny wywód dotyczyłby ewentualnie na­szego Księżyca. Jest on stosunkowo duży w porówna­niu z satelitami innych planet. Wprawdzie wielkość Księżyca równa się tylko jednej osiemdziesiątej wiel- kości Ziemi, lecz jest możliwe — badania na Księży­cu potwierdzą to lub zdementują — że powstały one rownoczesnie jako gwiazda podwójna i że znajdowały się znacznie bliżej siebie. Całkowity brak atmosfery na Księżycu można by wyjaśnić „wyszorowaniem” sa­telity przez promienie ultrafioletowe, ale faktem jest także, iż przyciąganie Księżyca nie ma dość siły, by utrzymać wokół niego wodoro-helową otoczkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *