ONIEŚMIELAJĄCA TEORIA

Teoria kwantów onieśmiela na ogół ludzi, tak sa­mo jak einsteinowska teoria względności, o której powiedziano kiedyś, że „tylko trzy osoby ją rozu­mieją: Einstein, Bertrand Russel i Pan Bóg”. Teorią kwantów jako narzędziem posługują się dziś w co­dziennej pracy tysiące naukowców; dla setek tysięcy studentów jest ona współczesnym pons asinorum: oślim mostem.Ponieważ więc chodzi o teorię o pod­stawowym znaczeniu dla fizyki — nieba i atomu po równi — warto się z nią zapoznać, chociażby z wi­dzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *