DONIOSŁE WIADOMOŚCI

silhouette of woman dancing in the middle of grass field

Wszelako druga doniosła wiadomość, nadesłana z Marinera 2 ze szcze­gółowymi wynikami bezpośredniego już pomiaru tem­peratur, wskazywała, że na powierzchni Wenus bądź też w jej pobliżu ciepłota wynosi 300 do 400 stopni F. Wykluczałoby to wszelką możliwość życia w postaci trochę choćby zbliżonej do ziemskiej.Drugą dramatyczną „prapremierą” była amerykań­ska schadzka z Marsem 14 lipca 1965 roku. Na Ziemię przetransmitowano z odległości 137 876 300 mil zdjęć panoramy marsjańskiej. Zrobiono je z wy­sokości 9500 do 10 500 mil nad powierzchnią planety. To, co zobaczyła, kamera rejestrowała na taśmie ma­gnetycznej — było to jakby robienie notatek do póź­niejszego przepisania. Przy przegrywaniu taśmy transmisja na Ziemię danych z każdego zdjęcia trwała 8,5 godziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *