OBECNOŚĆ PÓL MAGNETYCZNYCH

Magnetometr Marinera 2 zarejestrował obecność pól magnetycznych, które próbnik napotkał w przestrzeni międzyplanetarnej, natomiast w przelocie nad planetą nie stwierdził żadnego pola magnetycznego samej We­nus. Albo nie ma ona takiego pola w ogóle, albo je­dynie bardzo słabe. Odkrycie to miało poważne impli­kacje dla naszej wiedzy o pochodzeniu pól magne­tycznych, rotacji Wenus oraz temperatury na jej po­wierzchni, i sugerowało, choć ze znakiem zapytania że na Wenus niekoniecznie panują warunki wyklu­czające istnienie życia. Można by ewentualnie zało­żyć, że wysokie temperatury, które badacze na Ziemi ustalili na podstawie analizy fal radiowych z Wenus, istnieją tylko w górnych warstwach atmosfery pla­nety i spowodowane są jej intensywnym bombardo­waniem przez promienie kosmiczne, nie dopuszczane na Ziemię przez pole magnetyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *