EFEKT SZKLARNIOWY

Chodzi tu o coś więcej niż o problem zdrowia zbio­rowego — chociaż smog jest bardzo poważną kwe­stią — i o coś więcej niż o skład mieszanki, którą wciągamy w płuca oddychając. Nadmiar dwutlenku węgla może wywołać poważne zakłócenia bilansu cieplnego Ziemi, wskutek efektu znanego jako szklar­niowy.Analogia do szklarni wynika z przezroczystości dwutlenku węgla rozproszonego w atmosferze: prze­puszcza 011 ciepło słoneczne, ale zatrzymuje energię, którą wypromieniowuje powierzchnia Ziemi, tym sa­mym znacznie modyfikując klimat. Oszacowano, że przy aktualnym tempie, w jakim przybywa dwutlen­ku węgla — a tempo to będzie wzrastać w miarę uprzemysławiania się coraz większej liczby krajów i osiągania przez nie dostatecznej zamożności, by światu przybyły kolejne miliony samochodów — do roku 2000 przeciętna średnia światowa temperatura wzrośnie o 3,6°F (2,0°C).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *