O CIAŁACH SZTYWNYCH

silhouette of woman dancing ballet

Niemniej to, co Newton powiada o ciałach sztywnych — ich ciężarze, pędzie, przyspieszeniu, itd. — zgadza się tak świetnie z obserwowanym zachowaniem kul bilardowych, że bez trudu zapominamy 0 udziale abstrakcji w me­chanice Newtona i odnosimy jej twierdzenia wprost do rzeczy obserwowanych w życiu codziennym. „To całkiem rozsądne” — powiadamy, mając na myśli zgodność z naszym własnym rozsądkiem. Jeśli więc prawa mechaniki kwantów są abstrak­cyjne, to podobnie jest z prawami fizyki Newtona. Stosunkowi między mechaniką Newtona i obiektami pozornie codziennymi odpowiada ściśle stosunek mię­dzy mechaniką kwantów i systemem atomu. Ci, któ­rzy „zżyli się” z atomem i dzięki nieustannemu eks­perymentowaniu oswoili z zachowaniem systemów atomowych — to jest z systematycznymi wynikami pomiarów — zapewne nauczyli się zadowalać w zu­pełności stwierdzeniami mechaniki kwantów jako do­starczającymi całkiem spójnego i racjonalnego mo­delu dla głównych i konsekwentnie występujących cech tego, co obserwują.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *