NAJPOSPOLITSZE GALAKTYKI

man jumping in the middle taken at daytime

Te ostatnie, najpospolitsze, są to galakty­ki spiralne. Wychodzące z nich „ramiona” odgrywają w strukturze galaktyk rolę o wiele — jak się okaza­ło — mniej znaczną niż to przypuszczano niegdyś. Te gazopyłowe serpentyny, formowane pod wpływem ruchu obrotowego całości, skręciły się spiralnie jak choinkowe łańcuchy. Masa galaktycznego dysku skła­da się w przeważnej części z bardzo licznych (bilio­nów) „pełnoletnich” gwiazd, krążących po regular­nych torach wokół środka.Kwestii pochodzenia tych gwiazd — włącznie z na­szym Słońcem i całą Drogą Mleczną — poświęcono oczywiście wiele obserwacji i rozważań. W proioga- laktykach ruch mas gazu musiał być bardzo nierów­ny Gazy w pobliżu zewnętrznego obwodu miały w za­sadzie mniejszą prędkość kątową, czyli dłuższy czas   niż masy wewnętrzne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *