STUDIUJĄC SŁOŃCE

man jumping on the middle of the street during daytime

Studiując Słońce z obserwatoriów naziemnych moż­na zdziałać niemało. US National Science Foundation j (Krajowy Fundusz Naukowy USA) sfinansował ogro­mny teleskop słoneczny na Kitt Peak w Arizonie, 7000 stóp ponad poziomem morza; ogniskowa aparatu wynosi 300 stóp, co odpowiada obrazom o średnicy 34 cali. Jednakże znajomość Słońca ogranicza nie- przejrzystość „okna” atmosfery, przez którą na Słoń­ce patrzymy. Aby widzieć ostro, trzeba się wydostać z oceanu powietrza. Tego mogą dokonać satelity próbniki kosmiczne. I to właśnie zaproponowali pro­jektodawcy Międzynarodowego Roku Geofizycznego (MRG). Ich ambicje okazały się skromne w porówna­niu z „popisami kosmicznymi”, które wkrótce miały nastąpić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *