ODKRYCIE PASÓW RADIACJI

Jednakże odkrycie pasów radiacji spowodowało, że ; pewne dodatkowe ryzyko podjąć mieli nie tylko lu­dzie, również nauka. Pierwszych właściwych obserwacji pasów Van Allena dokonano w styczniu 1957 roku. W związku z nimi opracowano projekt nazwany I „Argus”. Przewidziano w nim dokonanie w rejonie i Va^i Allena eksplozji bomb atomowych, tak aby wyzwolić tam duże porcje naładowanych cząstek. Projekt wywołał protesty ze strony wybitnych nauk o w- 3 ców z całego świata ze względu na związane z nim „skażenie przestrzeni” o nie dających się przewidzieć I konsekwencjach oraz ryzyko zniekształcenia wyników późniejszych obserwacji. Za protestami naukowymi nastąpiły polityczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *