ZASKAKUJĄCA WIADOMOŚĆ

silhouette of woman dancing in the middle of grass field

Pierwsza, wewnętrzna, z Ziemią w środku — sięga do około 2000 mil ponad powierzchnię naszej pla­nety; druga — zewnętrzna, rozciąga się około 8000 do 17 000 mil ponad nią.Potem w 1962 roku Pioneer 5 dostarczył zaskaku­jącej wiadomości, że wzmożona radiacja i zaburzenia pola magnetycznego występują też w odległości 40 do 60 tysięcy mil od Ziemi oraz że granica ziemskiego pola magnetycznego leży w przestrzeni międzyplane­tarnej dwukrotnie dalej od Ziemi niż dopuszczały dotychczasowe supozycje. Jednym z bezpośrednich skutków tego odkrycia było ujawnienie nowego ry­zyka, na które narażeni być mieli podróżnicy między­planetarni, ponieważ przy przelocie przez strefę ma­gnetyczną musieliby ulec napromieniowaniu od 10 do rentgenów na godzinę, podczas gdy istota ludzka znosi dobrze do 5 rentgenów Ozna­czało to konieczność dodatkowych zabezpieczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *