ŚMIECI W KOSMOSIE

Od samego początku badań kosmicznych świat nau­kowy był bardzo wyczulony na sprawę „śmieci w Kosmosie”. W roku 1957 utworzono w trybie nagłym CETEX (Contamination by extraterrestrial explora- tion — Komitet do spraw skażeń wywołanych bada­niami pozaziemskimi), którego zadania włączano po­tem do programu COSPAR-u. Przewidywano, że in­gerencja człowieka może zakłócić pierwotna warunki. ; Astronomowie ze swymi obserwatoriami muszą prze­cież stale uciekać coraz dalej i wyżej, ponieważ dymy miast i poświata ulicznych jarzeniówek rtęciowych oraz sodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *