CAŁA MATERIA

Gamow oszacował, że cała materia w zasięgu ówcze­snego teleskopu dwustocalowego: Wielkiego Oka Stu­lecia na Mount Palomar » z galaktyk, gwiazd, planet itd. mieściła się w kuli zaledwie trzydzieści razy większej niż nasze Słońce. Przy takim zgęszczeniu każdy centymetr sześcienny przestrzeni zawierałby 100 milionów ton materii!„[…] dlaczego nasz wszechświat znalazł się w stanie tak ogromnego zgęszczenia i dlaczego zaczął się roz­szerzać? Aby nie popaść w sprzeczności — matema­tycznie najprościej, a i najbezpieczniej byłcby odpo­wiedzieć na te pytania, że «wielki ścisk», który nastąpił we wczesnych dziejach naszego wszechświa­ta, był rezultatem «zapaści», jaka wystąpiła jeszcze dawniej, i że obecnie rozszerzanie się jest po prostu elastycznym odskokiem, który zaczął się i chwilą, gdy sprężenie osiągnęło dopuszczalne maksimum.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *