POCZĄTKOWE OSZACOWANIE

Oszacował on, że początkowo mgławica okołosłoneczna miała masę równą mniej więcej 10 procentom masy Słońca i że po rozerwaniu jej przez siły grawitacyjne mogły były się utworzyć wyodrębnione zgęszczenia, każde o tym samym skła­dzie chemicznym, co pierwotna materia międzygwiaz- dowa, z 1 procentem lub mniej pierwiastków najobfi­ciej występujących dziś na Ziemi, a wówczas mają­cych formę drobnego pyłu. Cząsteczki tego pyłu osa­dzały się stopniowo w środku zgęszczeń, tworząc ją­dra. Ciekawym rysem teorii Kuipera jest to, że owe planety-obłoki powstały wedle niego w ciemności. Słońce jeszcze nie rozbłysko. Dopiero kiedy skurczyło się niemal do obecnych rozmiarów, temperatura na jego powierzchni wzrosła o kilka tysięcy stopni i Słoń­ce zaczęło promieniować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *