PRZYWRACANIE UŻYWALNOŚCI

two women holding hands at the flower field

Magazynowanie, oczyszczanie w celu przywrócenia używalności, transport (w Stanach Zjednoczonych są w perspektywie rurociągi wodne z Arktyki) i — ostatecznie — odsalanie na dużą skalę wody morskiej sprawią, że woda stanie się kosztow­nym surowcem. Coraz więcej uwagi przywiązywać się będzie do „kopalnictwa” wód gruntowych i trzeba bę­dzie — jak zaznaczono — znacznie dokładniejszej naukowej znajomości przedmiotu, by nie tylko ozna­czyć, lecz również zachować te zasoby. Hydrologia stała się więc jedną z tych dyscyplin w nauce o Zie­mi, które mają węzłowe znaczenie. Międzynarodowy Rok Geofizyczny był demonstracją zasadniczej jedności nauk o Ziemi, jedności, której lekceważenie w praktyce dawało często katastrofalne konsekwencje. Zakarbowali sobie tę lekcję między in­nymi Pakistańczycy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *