POJAZDY KOSMICZNE

women's black tank top

Ludzie, którym było spieszno w drogą, wyśmie­wali takie obawy, lecz ostrzeżenia odniosły pewien skutek. Pojazdy kosmiczne przeznaczone do lądowania poddawano sterylizacji, żeby kichnięcie ostatnie­go mechanika zakręcającego ostatnią śrubę nie mogło . spowodować zakażenia i powstania całej kultury : z DNA. Kiedy wszyscy zachwycali się zdjęciami Marsa przekazanymi przez Marinera 4, niewielki złożony  drobną czcionką komunikat podawał, iż próbnik skie­rowano tak, by nie znalazł się bliżej niż 5000 mil od Marsa zmniejszając ryzyko zderzenia, nie podjęto bo­wiem wszystkich zabezpieczeń biologicznych; ostatni człon pojazdu nie był całkiem sterylny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *