ZARZUCONE ODRZUCENIA

silhouette of woman dancing ballet

Nawet z całym rygorem przeprowadzone odrzucenie jakiejś koncepcji może zostać z kolei ograniczone w ważności w wyniku pojawienia się nowych dowodów; dla przykładu zajmijmy się dalszymi dziejami argu­mentów Jamesa Clerka Maxwełla, który obalając teo­rię Kanta-Laplace’a przyczynił się do kariery teo­rii zderzenia — czy, lepiej powiedziawszy, „o włos od zderzenia” — względnie przypływu. W roku 1944 Carl F. von Weizsacker wykazał, że w zestawieniu z poczynionymi tymczasem odkryciami na temat che­micznego składu materii wszechświata zarzut Maxwella nie daje się utrzymać. Za czasów Maxwella sądzono, że Słońce, gwiazdy i materia międzygwiazdowa mają ten sam skład che­miczny, co Ziemia, złożona w zasadzie z krzemu, że­laza, tlenu i kilku innych pierwiastków występują­cych w rozmaitych powszechnie spotykanych związ­kach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *