Z PYŁEM KOSMICZNYM

Jeszcze inne opadają na wodę pyłem kosmicznym. Głównym jednak źró­dłem minerałów są skały skorupy na powierzchni lą­dów. Do gromadzenia się minerałów w morzach przy­czynia się wietrzenie skał spłukiwanych przez desz­cze, działanie wiatrów oraz „odkrywkowe kopalnic­two” strumieni i rzek, które z działów wodnych prze­bijają się aż do morza. Również same fale stanowią rodzaj wodnego górnictwa, podcinają urwiska wybie­rając minerały z formacji klifowych i ścierają — jako  fale przybrzeżne — najtwardsze skały.Szelfy kontynentalne pokrywa ił albo mieszanina : iłu, piasku i mułu, utworzonego z substancji orga­nicznych. Dalej znajdują się skłony kontynentalne, podobne do osuwisk na hałdach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *