ROZDROBNIENIE MATERII

woman standing near yellow wall

Tak dzieje się, kiedy opadającej na dno rozkładającej się materii jest więcej niż wol­nego tlenu. Rozmnażają się wtedy nie napotykając na konkurencję szczepy bakterii, które tlen uzyskują re­dukując jony siarczanowe: wydzielają one siarkowo­dór (siarczek wodoru), gaz zabójczy dla innych form życia. Tak więc poza fizycznym transferem pierwiast­ków funkcjonuje też coś w rodzaju windy biologicz­nej, i trzeba będzie bardziej systematycznie zbadać jej charakter i zasięg, jeśli mamy przekszałcić morza w podwodne łąki i pastwiska dla stworzeń, które do­piero przyjdzie nam udomowić. W rozmaity sposób minerały dostają się do ocea­nów. Jedne przenikają z płaszcza Ziemi przez wulka­niczne kanały i szczeliny, inne pochodzą z meteory­tów, dla których ocean jest łatwiejszym do trafienia celem niż powierzchnia lądowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *