CZERWONE OLBRZYMY I BIAŁE KARŁY

women's black shirt lot

Aby wejrzeć głębiej w gospodarkę wewnętrzną gwiazd, weźmy pod uwagę dwa inne ich rodzaje, na­der interesujące — czerwone olbrzymy i biate karły. Dowiedzieliśmy się już, że reakcje jądrowe, prze­kształcające wodór w hel i zaopatrujące gwiazdę w energię, zależą od temperatury: im wyższa tempera­tura, tym gwałtowniejsza reakcja. Ponieważ w środ­ku gwiazdy jest o wiele goręcej niż poza nim, wodór tam będzie wręcz pożerany, natomiast w zewnętrznej atmosferze pozostanie prawie nietknięty lub w ogóle nienaruszony. W ten sposób obszary centralne będą obfitowały w hel, natomiast warstwy przypowierzch­niowe będą się nadal składać z czystego wodoru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *