DWA RODZAJE FAL

Są dwa rodzaje fal, które rozchodzą się w głąb Zie­mi z ośrodka wstrząsów. Są to fale podłużne P i fale poprzeczne S — przy pierwszych cząstki drgają rów­nolegle do kierunku rozchodzenia się fali uderzenio­wej, przy drugich zaś prostopadle. W ciałach stałych fale P rozchodzą się o połowę szybciej niż fale S. Przejście wskroś Ziemi po średnicy zabiera falom P 20 minut i 12 sekund. Fale S nie przenoszą się w za­sadzie przez ośrodki ciekłe. Jeśli więc okazuje się, że jakiś fragment wnętrza Ziemi przenosi i fale P, i fa­le S, to znaczy, iż jest on zestalony. Brak fal S do­wodzi, że dana część Ziemi jest w stanie ciekłym. Sejsmologowie umiejscowili początek jądra 1800 mil poniżej powierzchni. Oznacza to, że promień jądra wynosi 2200 mil.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *